Ban lãnh đạo
 • Trịnh Phương Nga
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   tpnga.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Anh Tuấn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   datuan.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Đông Vụ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   ndvu.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Tô Thị Thịnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   ttthinh.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đỗ Quang Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   dqtrung.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Thế Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Thư kí hội đồng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   ntbinh.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Đoàn Thị Tuyết Nhung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Điện thoại:
  • Email:
   dttnhung.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều