Ban lãnh đạo
 • Hoàng Việt Hưng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hvhung.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Nguyễn Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Bí thư đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   ntmai.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Đỗ Trường Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên thường trực đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dtson.c3hq@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều