Ban lãnh đạo
 • Nguyễn Xuân Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   trana.truong@tentinh.gov.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nôi dung

 • Bùi Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư Chi bộ
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   btthuy.c3hq@yenbai.edu.vn
Tin tức
Tin đọc nhiều