Ban lãnh đạo
 • Trần Văn Cảnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   tvcanh.c3hq@yenbai.edu.vn
 • Trần Thế Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó Chủ tịch công đoàn
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
Tin tức
Tin đọc nhiều