Thông tin chi tiết:
Trần Thế Hồng
Phó Hiệu Trưởng Trần Thế Hồng
Ngày tháng năm sinh 12/05/1981
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Giáo viên Sinh học
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email tthong.c3hq@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều