Ban lãnh đạo
 • Bùi Thị Thúy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   btthuy.c3hq@yenbai.edu.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:
 • Nguyễn Xuân Tuyên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
  • Email:
   txng62@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:
Tin tức
Tin đọc nhiều