Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thế Bình
Phó Hiệu Trưởng Nguyễn Thế Bình
Ngày tháng năm sinh 20/01/1976
Giới tính Nam
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Giáo viên Ngoại ngữ
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email ntbinh.c3hq@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều