Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Thúy
Hiệu phó Bùi Thị Thúy
Ngày tháng năm sinh 11/11/1981
Giới tính Nữ
Học hàm, học vị Thạc sĩ
Trình độ Giáo viên Văn
Thuộc về bộ phận
Địa chỉ
Điện thoại
Email btthuy.c3hq@yenbai.edu.vn
Mạng xã hội
Giới thiệu
Tin tức
Tin đọc nhiều